Konstelacje indywidualne metodą Bert Hellinger

Z ustawień grupowych wywodzą się ustawienia indywidualne. Podobnie jak w ustawieniu grupowym podczas ustawienia indywidualnego uzyskuje się dostęp do rodzinnych sekretów i uwikłań. Wiedza, uzyskana przez takie ustawienia daje wgląd, dzięki któremu następują zmiany.

Ustawienia indywidualne mają zbliżoną skuteczność do ustawień grupowych poprzez wykorzystywane “wiedzącego pola“. Wywierają ogromny wpływ na poprawę relacji rodzinnych poprzez uświadomienie tzw. „miejsca w rodzie”. Ujawnienie i zaakceptowanie systemu rodziny generuje pozytywne zmiany, poprawia równowagę psychiczną oraz nastrój.

Ustawienie indywidualne są dwojakiego rodzaju:

1) ustawienia na figurkach 

2) ustawienia typu klientprowadzący; certyfikowany prowadzący podejmuje się roli, w której jest jednocześnie kierującym ustawienie oraz reprezentantem jednego członka rodziny klienta, odzwierciedlając i kierując procesem.

Ustawienia na figurkach i bez figurek

Klient proszony jest o wykorzystanie figurek, stworzonych przez specjalnie do tego celu przez firmę PlayMobil.  Ma do dyspozycji figurki osób dorosłych – kobiety, mężczyzn oraz dzieci. Używając ich stwarza mapę swojej rodziny.

Trener rozwoju osobistego jest w stanie objaśnić znaczenie położenia poszczególnych figurek i relacje panujące w danej rodzinie. Dotyczy to zarówno osób żywych jak i zmarłych. Poprzez przestawianie poszczególnych figurek na planszy ujawniają się zaburzone relacje rodzinne oraz sfery, które wymagają uzdrowienia.

ustawieniu indywidualnym bez figurek prowadzący korzysta  dodatkowo z różnych przedmiotów lub sprzętów. To ustawienie ma głownie na celu  ujawnienie zależności pomiędzy klientem, a danym członkiem rodziny oraz wyrażenie związanych z tym uczuć.

 

coach personalny