Konstelacje Metodą Hellingera w grupie

Według teorii Berta Hellingera ustawienia (konstelacje) w grupie mają cel odtworzyć system rodzinny. Co jednak oznacza to w praktyce?

Grupa ludzi, którzy chcą uczestniczyć w ustawieniu spotyka się by pomóc osobie „ustawiającej” dotrzeć do tajnych lub niejasnych informacji o jej samej i jej rodzinie pochodzenia. “Ustawiający” (w roli tej może być wielu uczestników po kolei) wybiera spośród grupy osobę- „reprezentanta” prezentujacego  ją samą, oraz reprezentantów pozostałych ważnych członków jej rodziny. W końcowej fazie może zamienić się ze swoim „reprezentantem” i sama wejść w ustawianą przestrzeń.

Prowadzący Ustawienie wykorzystując „wiedzące pole” odtwarza poprzez interpretację odczuć, gestów i ruchu reprezentantów system rodziny– relacje i uprzedzenia przejawiające się między poszczególnymi jej członkami.

Dziecko przychodząc na świat wchodzi bowiem w istniejący już stosunkowo statyczny system złożony z przekonańwierzeńtradycjitabu i tajemnic. Dorastając w nim nie wie o jego istnieniu, jak również o istnienia innych systemów spajających inne rodziny. Skutkuje to nieuświadomionymi uwarunkowaniami, czyli wytworzeniem nieświadomych ale silnie działających własnych przekonańpotrzeb i predyspozycji.

Ustawienie ma głównie na celu zmianę w systemie, aby przerwać jego niekorzystny wpływ oraz dokonać zmiany w fałszywym myśleniu osoby ustawiającej o niej samej.

metoda tippinga