Trener motywacyjny | Warszawa

Ludzkie dążenia zawsze miały jeden cel- było nim zaspokojenie potrzeby zrozumienia i chęć oddziaływania na życie.

Codziennie stajemy przed koniecznością dokonywania wyborów. W sprawach mało ważnych wybór dokonywany jest spontanicznie. W sprawach ważnych, które decydują o życiu, trudno jest nam decydować. Szukamy więc jakiejś przesłanki, na której mogłaby się decyzja oprzeć, szukamy motywacji.

Może być nią chęć odniesienia subiektywnie pojmowanego sukcesu. Prawdą jest, że żeby go osiągnąć najpierw musimy wygenerować jakiekowiek postanowienie. Następne kroki to przygotowanie się psychicznie i duchowo, nabranie wiary w powodzenie naszych przedsięwzięć.

Czemu więc nasze plany nie zawsze wcielają się w życie? Najczęstszą przyczyną niepowodzeń jest auto-sabotaż. Należą do niego na przykład: pretensje do samego siebie czy poczucie zawiści w stosunku do tych, którzy już posiadają to, co my chcemy mieć.

Zamknięcie umysłu skoncentrowanego na auto-popychaniu odgradza od wszelkich kreatywnych rozwiązań. Trudno jest również otworzyć własny umysł, gdy stosujemy technikę samooszukiwania. Psychologia nazywa ten stan „myśleniem iluzorycznym”. Jest to ukrywanie przed samym sobą tego, co dla nas niewygodne, co być może źle by o nas świadczyło, gdyby to ujawnić.

Nie możemy niestety zmotywować samego siebie, gdy tkwimy w „myśleniu iluzorycznym”, nawet korzystając z pomocy z zewnątrz. Tylko gdy otworzysz swój umysł, złość i resentymenty odchodzą.

Jak to jednak osiągnąć?

trening motywacyjny

Coach motywacyjny | Warszawa

W późnych latach 70-siątych dr. John Diamond opracował nową dyscyplinę „kinezjologię behawioralna”. Zaobserwował wzmocnienie lub osłabienie mięśni na skutek obecności pozytywnych lub negatywnych bodźców fizycznych oraz emocjonalnych. Stworzył test kinezjologiczny, który wykazywał, że pozytywna reakcja na bodziec pojawia się po usłyszeniu zdania, które jest prawdziwe, negatywna zaś, gdy przedstawia się badanemu zdanie fałszywe.

Dzięki kinezjologii behawioralnej możemy dzięki testowi określić, czy stan braku motywacji jest wynikiem „myślenia iluzorycznego”, czy stanem utknięciu w jakiejś emocji związanej z konkretnym wydarzeniem.

Coaching motywacyjny– w bezpośrednim kontakcie klient– coach personalny, jak również szkolenia i treningi motywacyjne w grupie uczestników korzystają z kinezjologi behawioralnej, jak również wachlarza technik i ćwiczeń oferowanych przez szkołę NLP i metode eklektyczną. Mają na celu odnowienie kontaktu z prawdziwymi głębokimi intencjami i pobudkami oraz przeciwstawienie się nieświadomemu auto-sabotażowi.