Szkolenia rozwoju osobistego| Warszawa

Colin Tipping, twórca metody Radical Forgivenesshipnoterapeuta i duchowy przywódca (†28.06.2019) zdobywał podstawy wiedzy w dziedzinie rozwoju i wsparcia emocjonalnego badając zwyczaje Indian z plemienia Nawaho- największego z plemion indiańskich Ameryki Północnej.

W trakcie badań zainteresował go szczególnie plemienny rytuał, którego był uczestnikiem: mieszkańcy wioski spotykali się cyklicznie i siedząc w kręgu dawali sobie czas na opowiadanie o uczuciach związanych ze stratą, lub krzywdą. Prowadzący rytuał pilnował porządku, nie wolno było komentować i przerywać.

Na bazie tego rytuału, za zgodą indiańskiego przywódcy Tipping  stworzył „Ceremonię w Kręgu”. Współczesna wersja ceremonii w przeciwieństwie do indiańskiego pierwowzoru przeprowadzana jest niewerbalnie. Prowadzący- upoważniony Trener Radykalnego Wybaczania, czyta listę nadużyć, które ludzie czynią ludziom. Uczestnicy słuchając tego mają możliwość, w przypadku identyfikacji z danym zdarzeniem, doświadczyć uczuć.

Często traumatyczne doświadczenia zacierają się w pamięci, ale nadal oddziałują negatywnie na nasze życie, w ich wyniku pozostają emocje, od których trudno się uwolnić.

Istotą Ceremonii jest grupa, reprezentująca społeczeństwo. Uczestnicy patrzą na siebie i widzą w drugiej osobie siebie samego oraz swoje przeżycia. Mogą przeżywać w ciszy emocje wspierając siebie nawzajem, uczucia przepływają, następuje uwolnienie. Zdarzenia z przeszłości integrują się, wybaczamy sobie i innym. Uczestnicy odzyskują energię, zaangażowaną dotąd we wspomnieniach i uczuciach z nimi związanych.

Może się zdarzyć, że Ceremonia poruszy sprawy, które będą wymagały dalszego przepracowania, jednak jest tak opracowana, by gwarantować bezpieczeństwo.

metoda tippinga warszawa