Ustawienia Systemowe

Ustawienia systemowe według Berta Hellingera

Ustawienia Systemowe według Berta Hellingera są metodą terapeutyczną, która wykorzystuje procesy na pograniczu psychologii i parapsychologii.

Jacob Moreno (austriacko-amerykański lekarz, psychiatra, socjolog, zm. 1974r.) był twórcą psychodramy, prekursorem nowatorskiej metody polegającej na odgrywaniu wewnętrznego świata na scenie wobec innych. Wykazał, ze można zobaczyć świat innej osoby poprzez wcielenie w nią. Odkrył tzw. „wiedzące pole”.

Bert Hellinger (1925-2019)– niemiecki psychoterapeuta stworzył metodę, w której wykorzystuje się „wiedzące pole” w terapii systemów rodzinnych. W polu tym znajdują się w systemie rodzinnym klienta zarówno osoby żywe, jak i zmarłe, które odtwarzane są przez „reprezentantów”, uczestników Ustawienia. Praca systemowa obejmuje historię rodziny i wydarzeń, często sekretów, które wpływają na aktualne życie klienta. Metoda zakłada, że na nasze dzisiejsze życie maja wpływ sprawy niezałatwione w przeszłości, przejęte nieświadome wzorce oraz międzypokoleniowe prawo wyrównywania i przejmowania cudzej winy. Wzorce te są dziedziczone i pozostają nierozpoznane. Ustawienia hellingerowskie pozwalają je zidentyfikować i nazwać. Zazwyczaj Rodzinne Ustawienia Systemowe przeprowadzane są w procesie grupowym, można je również przeprowadzić podczas bezpośredniej pracy z trenerem rozwoju osobistego korzystając z wizualizacji, jaką jest Ustawienie Systemowe na figurkach.

Fenomen „wiedzącego pola” polega na dostępie u „reprezentantów” (uczestników ustawienia) do uczuć członków rodziny klienta i odtworzeniu podczas procesu systemu i co za tym idzie uwikłań tej rodziny. U „reprezentantów” pojawiają się wrażenia cielesne, emocje i określone nastawienie do poszczególnych „członków rodziny”. Ustawienie musi być przeprowadzane przez profesjonalistów ze względu na silne przeżycia, których doświadcza  osoba ustawiająca swoja rodzinę. Metoda ujawnia to, co jest nieświadome i porządkuje system rodzinny, umożliwia zmianę uwarunkowań, które wpływają na kształt życia i często przyczyniają się do niepowodzeń i rożnych problemów. Ustawienie zazwyczaj wpływa lecząco na ustawiającego i jego rodzinę. Pozytywny wpływ ustawienia rodzinnego zgodnie z systemem, jaki zaproponował Bert Hellinger wynika przede wszystkim z możliwości uświadomienia sobie przez klienta pewnych powiązań, zależności oraz wzajemnych oddziaływań członków rodziny na siebie, które dotychczas w sposób całkowicie nieuświadomiony determinowały zachowanie klienta oraz osób w jego najbliższym otoczeniu.

Ustawienia systemowe indywidualne - ustawienia na figurkach

Z ustawień grupowych wywodzą się metody ustawień indywidualnych. Proponujemy naszym klientom metodę "jeden do jednego", w której prowadzący ustawienie podejmuje się roli, w której jest jednocześnie kierującym ustawienie i "reprezentantem" członka rodziny ustawiającego. Drugą możliwością jest metoda, w której klient ustawia swoją rodzinę za pomocą specjalnych figurek i poprzez to ustawienie tworzy mapę swojej rodziny. Podobnie jak w ustawieniu grupowym podczas ustawienia indywidualnego uzyskuje się dostęp do rodzinnych sekretów i uwikłań.

Wiedza, uzyskana przez takie ustawienia daje wgląd, dzięki któremu następują zmiany.

Ustawienia systemowe Hellingerowskie

Rodzinne Ustawienia Systemowe to metoda charakteryzująca się wysoką efektywnością. Jej implementacja pozwala klientowi zobaczyć i zrozumieć powiązania pomiędzy poszczególnymi członkami jego rodziny, także ich wpływ na swoją osobę. Dzięki temu ograniczenia, które wcześniej były przez niego nieuświadomione stają się wręcz namacalne – klient może je zobaczyć, nazwać oraz zrozumieć ich przyczynę. I to właśnie jest sedno terapii. Zrozumienie przyczyny naszych decyzji i zachowań pozwala na wprowadzenie zmian, które umożliwiają nie tylko poprawę jakości życia, ale również poprawę relacji rodzinnych. Ustawienia Systemowe Hellingerowskie wpływają na całokształt życia klienta oraz osób uczestniczących wraz z nim w terapii grupowej.

Ustawienia rodzinne według Berta Hellingera – Warszawa i okolice

Klientów zainteresowanych przeprowadzeniem Ustawienia Systemowego zapraszamy do naszego Centrum Rozwoju Osobistego. Od lat specjalizujemy się w Ustawieniach Systemowych helligerowskich oferując zarówno ustawienia grupowe, jak i indywidualne, w tym na figurkach. Działamy w sposób etyczny i z rozwagą. Kiedy jest to konieczne umawiamy kolejną sesję, która pozwala na lepsze zrozumienie rodzinnego układu systemowego, a co za tym idzie poznanie jego wpływu na działania oraz decyzje podejmowane przez klienta w swoim dotychczasowym życiu.

ustawienia Hellingerowskie WarszawaUstawienia systemowe indywidualne i grupowe nie należą do metod najprostszych. Często wiążą się z ogromnym wysiłkiem i powodują negatywne emocje, które klient jest zmuszony przepracować, żeby móc pójść dalej. Nagrodą za ten wysiłek jest możliwość rozpoczęcia nowego życia, bez ograniczeń, jakie do tej pory narzucał system rodzinny. W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.