Ustawienia Systemowe

Ustawienia metodą Hellingera, Ustawienie Hellingerowskie

Ustawienia Systemowe według Berta Hellingera są metodą terapeutyczną, która wykorzystuje procesy na pograniczu psychologii i parapsychologii, oparte na doswiadczeniu swiata innej osoby w procesie reprezentacji.
Metoda bazuje na koncepcji “wiedzącego pola” odkrytej przez Jacoba Moreno, austriacko-amerykańskiego lekarza, psychiatrę i socjologa, twórcę psychodramy.  Kontynuowana przez Berta Hellingera– niemieckiego psychoterapeutę światowej sławy stworzyła metodę, w której wykorzystuje się “wiedzące pole” w terapii systemów rodzinnych. Praca systemowa obejmuje historię rodziny i wydarzeń, często sekretów, które wpływają na aktualne życie klienta.
Metoda zakłada, że na nasze dzisiejsze życie maja wpływ sprawy niezałatwione w przeszłości, przejęte nieświadome wzorce oraz międzypokoleniowe prawo wyrównywania i przejmowania cudzej winy.
Wzorce te są dziedziczone i pozostają nierozpoznane. Ustawienia Hellingerowskie pozwalają je zidentyfikować je i nazwać.

JAK USTAWIAMY

USTAWIENIA GRUPOWE

USTAWIENIA INDYWIDUALNE

USTAWIENIA NA FIGURKACH

Ustawienie ujawnia to, co jest dla klienta nieświadome i porządkuje system rodzinny. Umożliwia zmianę uwarunkowań, które wpływają na kształt życia i często przyczyniają się do niepowodzeń i problemów. Uczestnicy przyjmuja role “reprezentantow” wobec osoby “ustawiajacej”. Ustawieniem kieruje certyfikowany prowadzacy. W trakcie u “reprezentantów” pojawiają się wrażenia cielesneemocje i określone nastawienie do poszczególnych “członków rodziny” osoby “ustawiajacej”. Pole może odzwierciedlić relacje zarówno w stosunku do osób żywych, jak i zmarłych i unaocznić system uwikłań.

Z ustawień grupowych wywodzą się ustawienia indywidualne. Podobnie jak w ustawieniu grupowym podczas ustawienia indywidualnego uzyskuje się dostęp do rodzinnych sekretów i uwikłań. Wiedza, uzyskana przez takie ustawienia daje wgląd, dzięki któremu następują zmiany. W ustawieniu indywidualnym certyfikowany prowadzący podejmuje się roli, w której jest jednocześnie kierującym ustawienie oraz “reprezentantem” członka rodziny “ustawiającego”, jednoczenie odzwierciedlając i kierując procesem.

Ustawienie na figurkach– klient proszony jest o wykorzystanie specjalnych figurek (jak na fotografi), by za ich pomoca stworzyć mapę swojej rodziny. Ma do dyspozycji figurki osob doroslych- kobiety, mężczyzn oraz dzieci. Prowadzacy jest w stanie objasnić znaczenie położenia poszczegolnych figurek oraz okreslić relacje panujące w danej rodzinie. Zarówno w stosunku do żywych jak i zmarłych jest w stanie okreslić system uwikłań. Poprzez przestawianie poszczególnych figurek na planszy ujawniają się zaburzone relacje rodzinne oraz sfery, które wymagają uzdrowienia.

ustawienia systemowe