Ustawienia Systemowe

Ustawienie Systemowe Hellingerowskie

Ustawienia Systemowe według Berta Hellingera są metodą terapeutyczną, która wykorzystuje procesy na pograniczu psychologii i parapsychologii, oparte na doswiadczaniu swiata innej osoby w procesie reprezentacji.

Metoda bazuje na koncepcji “wiedzącego pola”, odkrytej przez Jacoba Moreno, austriacko-amerykańskiego lekarza, psychiatrę i socjologa, twórcę psychodramy.  Kontynuowana przez Berta Hellingera– niemieckiego psychoterapeutę światowej sławy stworzyła metodę, w której wykorzystuje się “wiedzące pole” w terapii systemów rodzinnych. Praca systemowa obejmuje historię rodziny i wydarzeń, często sekretów, które wpływają na aktualne życie klienta.

Metoda zakłada, że na nasze dzisiejsze życie maja wpływ sprawy niezałatwione w przeszłości, przejęte nieświadome wzorce oraz międzypokoleniowe prawo wyrównywania i przejmowania cudzej winy.

Wzorce te są dziedziczone i pozostają nierozpoznane. Ustawienia Hellingerowskie pozwalają je zidentyfikować je i nazwać.

USTAWIENIA HELLINGEROWSKIE | WARSZAWA

GRUPOWE

INDYWIDUALNE

„Wiedzące pole” wykorzystywane do ustawień grupowych stwarza możliwość ustawień indywidualnych.

Mają zbliżoną skuteczność do ustawień grupowych. wywierają ogromny wpływ na poprawę relacji rodzinnych poprzez uświadomienie tzw. „miejsca w rodzie”. Ujawnienie i zaakceptowanie systemu rodziny generuje pozytywne zmiany, poprawia równowagę psychiczną oraz nastrój.

Ustawienie ujawnia to, co jest dla klienta nieświadome i porządkuje system rodzinny. Umożliwia zmianę uwarunkowań, które wpływają na kształt życia i często przyczyniają się do niepowodzeń i problemów. Ustawieniem kieruje profesjonalny coach. Uczestnicy ustawień systemowych Hellingera przyjmuja role “reprezentantow” wobec osoby “ustawiajacej”. W trakcie u “reprezentantów” pojawiają się wrażenia cielesneemocje i określone nastawienie do poszczególnych “członków rodziny” osoby “ustawiajacej”. 

GRUPOWE

„Wiedzące pole” wykorzystywane do ustawień grupowych stwarza możliwość ustawień indywidualnych.

Mają zbliżoną skuteczność do ustawień grupowych. wywierają ogromny wpływ na poprawę relacji rodzinnych poprzez uświadomienie tzw. „miejsca w rodzie”. Ujawnienie i zaakceptowanie systemu rodziny generuje pozytywne zmiany, poprawia równowagę psychiczną oraz nastrój.

INDYWIDUALNE

Ustawienie ujawnia to, co jest dla klienta nieświadome i porządkuje system rodzinny. Umożliwia zmianę uwarunkowań, które wpływają na kształt życia i często przyczyniają się do niepowodzeń i problemów. Ustawieniem kieruje profesjonalny coach. Uczestnicy ustawień systemowych Hellingera przyjmuja role “reprezentantow” wobec osoby “ustawiajacej”. W trakcie u “reprezentantów” pojawiają się wrażenia cielesneemocje i określone nastawienie do poszczególnych “członków rodziny” osoby “ustawiajacej”. 

ustawienia systemowe