Ustawienia Systemowe

Ustawienie Systemowe Hellingerowskie

Ustawienia Systemowe według Berta Hellingera są metodą terapeutyczną, która wykorzystuje procesy na pograniczu psychologii i parapsychologii, oparte na doswiadczaniu swiata innej osoby w procesie reprezentacji.

Metoda bazuje na koncepcji “wiedzącego pola”, odkrytej przez Jacoba Moreno, austriacko-amerykańskiego lekarza, psychiatrę i socjologa, twórcę psychodramy.  Kontynuowana przez Berta Hellingera– niemieckiego psychoterapeutę światowej sławy stworzyła metodę, w której wykorzystuje się “wiedzące pole” w terapii systemów rodzinnych. Praca systemowa obejmuje historię rodziny i wydarzeń, często sekretów, które wpływają na aktualne życie klienta.

Metoda zakłada, że na nasze dzisiejsze życie maja wpływ sprawy niezałatwione w przeszłości, przejęte nieświadome wzorce oraz międzypokoleniowe prawo wyrównywania i przejmowania cudzej winy.

Wzorce te są dziedziczone i pozostają nierozpoznane. Ustawienia Hellingerowskie pozwalają je zidentyfikować je i nazwać.

USTAWIENIA HELLINGEROWSKIE | WARSZAWA

GRUPOWE

INDYWIDUALNE

„Wiedzące pole” wykorzystywane do ustawień grupowych stwarza możliwość ustawień indywidualnych.

Mają zbliżoną skuteczność do ustawień grupowych. wywierają ogromny wpływ na poprawę relacji rodzinnych poprzez uświadomienie tzw. „miejsca w rodzie”. Ujawnienie i zaakceptowanie systemu rodziny generuje pozytywne zmiany, poprawia równowagę psychiczną oraz nastrój.

Ustawienie ujawnia to, co jest dla klienta nieświadome i porządkuje system rodzinny. Umożliwia zmianę uwarunkowań, które wpływają na kształt życia i często przyczyniają się do niepowodzeń i problemów. Ustawieniem kieruje profesjonalny coach. Uczestnicy ustawień systemowych Hellingera przyjmuja role “reprezentantow” wobec osoby “ustawiajacej”. W trakcie u “reprezentantów” pojawiają się wrażenia cielesneemocje i określone nastawienie do poszczególnych “członków rodziny” osoby “ustawiajacej”. 

ustawienia systemowe