Coaching NLP

Life coach | Warszawa

Coach NLP (coach personalny) nie oferuje gotowych rozwiązań, a jedynie przez dobór narzędzi i technik nakierowuje na nie.  Współpraca z coachem ma na celu wspieranie rozwoju klienta, a sam coaching jest elastyczny i dopasowany do potrzeb koncentrując się na obszarach, które wymagają przepracowania.

Podczas coachingu powstaje relacja oparta na partnerstwie, w którym coach używa swojej wiedzy oraz narzędzi i technik w celu pokazania możliwej drogi do rozwiązania problemu lub osiągnięcia zamierzonego celu, pełni rolę przewodnika, konfrontuje i inspiruje.

Proponowany przez nas life coaching bazuje na szkole NLP (neurolingwistycznym programowaniu). Pracujemy stosując techniki komunikacji związane z wyobraźnią. Celem jest modyfikacja starych oraz tworzenie nowych wzorców postrzegania rzeczywistości, a co za tym idzie głęboka zmiana percepcji.

Coach personalny | Warszawa

Klient samodzielnie wypracowuje rozwiązania poszczególnych problemów. Coach wskazuje tylko możliwe kierunki działania i determinuje do ich przeanalizowania. Wspiera klienta niezależnie do tego, czy wypracowane rozwiązanie będzie dalekie od ogólnie przyjętych standardów, czy też bardzo oczywiste.

Pod wieloma względami coach personalny pełni rolę nauczyciela, dzięki któremu możemy dostrzec te aspekty naszego życia, których dotychczas nie widzieliśmy, lub na które spoglądaliśmy z zupełnie innej perspektywy. 

Dostosowując się do potrzeb klienta coach jest też trenerem motywacyjnym.

trening motywacyjny Warszawa

TRENING MOTYWACYJNY

Podstawą treningu motywacyjnego jest założenie, że to nasze myśli i nastawienia tworzą wewnętrzną motywację do działania lub wprost przeciwnie: do jego zaniechania. Uświadomienie sobie powstrzymujących nas ukrytych obiekcji jest wspólną drogą klienta i trenera motywacyjnego: poprzez konfrontację z zastrzeżeniami do zastąpienia ich określeniem celu i sposobu jego reaizacji. Trening motywacyjny odbudowuje kreatywność, przywraca chęć do podejmowania wyzwań oraz satysfakcję z własnych osiągnięć. 

COACHING DLA SINGLI

coaching dla singli

Poszukiwanie miłości to jeden z najwazniejszych celów życiowych dla wielu ludzi, dla niektórych nawet sens życia. Mimo to, wiele singli jest wśród nas. Szacuje sie, ze w roku 2020 w Polsce ok. 7.5 miliona osób deklarowalo się jako singiel. Niektórzy z nich marzą o życiu we dwoje, inni zaprzeczają tej potrzebie. Człowiek jest jednak istotą społeczną– jeśli jest sam, to coś za tym stoi. Dla singli, którzy chcieliby spróbować zmiany, proponujemy prace metodą eklektyczną lub typowe ćwiczenia coachingu NLP.

COACHING DIETETYCZNY

coaching dietetyczny

Każdy człowiek z gruntu wie, co dla niego jest dobre, ale różne życiowe sytuacje sprawiają, że patrzymy na „dobro” krótkoterminowe. Na złe samopoczucie np.: alkohol, słodycze, papierosy. Trudno w takim momencie zdawać sobie sprawę, czym to się może zakończyć, jeśli stracimy kontrolę. Coaching dietetyczny to wspólna praca coacha i klienta przy szukaniu rozwiązania na zdrowe sposoby poprawienia samopoczucia oraz na przepracowanie ukrytych komunikatów, które determinują zachowania klienta.

MULTI LEVEL COACH

trening motywacyjny Warszawa

TRENING MOTYWACYJNY

coaching dla singli

COACHING DLA SINGLI

coaching dietetyczny

COACHING DIETETYCZNY

Podstawą treningu motywacyjnego jest założenie, że to nasze myśli i nastawienia tworzą wewnętrzną motywację do działania lub wprost przeciwnie: do jego zaniechania. Uświadomienie sobie powstrzymujących nas ukrytych obiekcji jest wspólną drogą klienta i trenera motywacyjnego: poprzez konfrontację z zastrzeżeniami do zastąpienia ich określeniem celu i sposobu jego reaizacji. Trening motywacyjny odbudowuje kreatywność, przywraca chęć do podejmowania wyzwań oraz satysfakcję z własnych osiągnięć. 

Poszukiwanie miłości to jeden z najwazniejszych celów życiowych dla wielu ludzi, dla niektórych nawet sens życia. Mimo to, wiele singli jest wśród nas. Szacuje sie, ze w roku 2020 w Polsce ok. 7.5 miliona osób deklarowalo się jako singiel. Niektórzy z nich marzą o życiu we dwoje, inni zaprzeczają tej potrzebie. Człowiek jest jednak istotą społeczną– jeśli jest sam, to coś za tym stoi. Dla singli, którzy chcieliby spróbować zmiany, proponujemy prace metodą eklektyczną lub typowe ćwiczenia coachingu NLP.

Każdy człowiek z gruntu wie, co dla niego jest dobre, ale różne życiowe sytuacje sprawiają, że patrzymy na „dobro” krótkoterminowe. Na złe samopoczucie np.: alkohol, słodycze, papierosy. Trudno w takim momencie zdawać sobie sprawę, czym to się może zakończyć, jeśli stracimy kontrolę. Coaching dietetyczny to wspólna praca coacha i klienta przy szukaniu rozwiązania na zdrowe sposoby poprawienia samopoczucia oraz na przepracowanie ukrytych komunikatów, które determinują zachowania klienta.

life coaching Warszawa