Coaching NLP

Coach personalny, life coach, coaching NLP | Warszawa

Coaching NLP

Proponowany przez nas life coaching bazuje na szkole NLP (neurolingwistycznym programowaniu). Są to techniki komunikacji związane z wyobraźnią, dzięki którym następuje modyfikacja starych oraz tworzenie nowych wzorców postrzegania rzeczywistości, a co za tym idzie głęboka zmiana percepcji.
Life coach (coach personalny) nie oferuje gotowych rozwiązań, a jedynie przez dobór narzędzi i technik nakierowuje na nie.  Współpraca z coachem ma na celu wspieranie rozwoju klienta, a sam coaching jest elastyczny i dopasowany do potrzeb koncentrując się na obszarach, które wymagają przepracowania.

Multi level coach

Podczas coachingu powstaje relacja oparta na partnerstwie, w którym coach używa swojej wiedzy oraz narzędzi i technik w celu pokazania możliwej drogi do rozwiązania problemu lub osiągnięcia zamierzonego celu, pełni rolę przewodnika, konfrontuje i inspiruje.
Klient samodzielnie wypracowuje rozwiązania poszczególnych problemów. Coach wskazuje tylko możliwe kierunki działania i determinuje do ich przeanalizowania. Wspiera klienta niezależnie do tego, czy wypracowane rozwiązanie będzie dalekie od ogólnie przyjętych standardów, czy też bardzo oczywiste.
Pod wieloma względami coach personalny pełni rolę nauczyciela, dzięki któremu możemy dostrzec te aspekty naszego życia, których dotychczas nie widzieliśmy, lub na które spoglądaliśmy z zupełnie innej perspektywy. 
Dostosowując się do potrzeb klienta coach jest też trenerem motywacyjnym.

PROFESJONALNY COACH |WARSZAWA

trening motywacyjny

TRENING MOTYWACYNY

COACHING DLA SINGLI

COACHING OPANUJ STRES

Podstawą treningu motywacyjnego jest założenie, że to nasze myśli i nastawienia tworzą wewnętrzną motywację do działania lub wprost przeciwnie: do jego zaniechania. Uświadomienie sobie powstrzymujących nas ukrytych obiekcji jest wspólną drogą klienta i coacha: poprzez konfrontację z zastrzeżeniami do zastąpienia ich określeniem celu i sposobu jego reaizacji. Trening motywacyjny odbudowuje kreatywność, przywraca chęć do podejmowania wyzwań oraz satysfakcję z własnych osiągnięć. 

 

Poszukiwanie miłości to jeden z najwazniejszych celów życiowych dla wielu ludzi, dla niektórych nawet sens zycia. Mimo to, wiele singli jest wśród nas. Szacuje sie, ze w roku 2020 w Polsce ok. 7.5 miliona osób deklarowalo się jako single. Niektórzy z nich marzą o życiu we dwoje, inni zaprzeczają tej potrzebie. Człowiek jest jednak istotą społeczną– jeśli jest sam, to coś za tym stoi. Dla singli, którzy chcieliby spróbować zmiany, proponujemy prace metodą eklektyczną lub typowe ćwiczenia coachingu NLP.

Stres to reakcja organizmu na zdarzenia obciążające i przekraczające nasze możliwości. Przejawia się silnym napięciem nerwowym, może być mobilizujacy lub deprymujacy. Przewlekly stres ma negatywny wpływ na stan zdrowia oraz zmniejsza odporność ogranizmu. Poprzez budowanie odporności emocjonalnej znajdujemy w sobie zasoby do opanowania stresu. Metody coachingowe są świetnym narzędziem dotarcia do zasobów, dzięki którym odzyskuje się równowagę psychiczną.

life coaching Warszawa