Coaching NLP

Coaching, coach (z ang. coaching,trenowanie, coach - trener)

Podczas coachingu powstaje relacja oparta na partnerstwie, w którym coach używa swojej wiedzy oraz narzędzi i technik w celu pokazania klientowi możliwej drogi do rozwiązania problemu lub osiągnięcia zamierzonego celu. Bardzo ważne jest to, że life coach nie oferuje gotowych rozwiązań i nie daje gotowych odpowiedzi, a jedynie przez dobór narzędzi i technik nakierowuje go na nie.  Coach dysponuje również narzędziami i technikami, które mogą ułatwić klientowi radzenie sobie z emocjami, a sam coaching jest elastyczny i dopasowuje się do potrzeb klienta koncentrując na obszarach, które wymagają przepracowania. Pod wieloma względami coach personalny pełni rolę lustra, w którym możemy się przejrzeć i dostrzec te aspekty naszego życia, których dotychczas nie widzieliśmy lub na które spoglądaliśmy z zupełnie innej perspektywy. Ten sam mechanizm działa w przypadku wszystkich odmian coachingu, niezależnie od tego czy jest to coaching dietetyczny czy coaching skierowany na radzenie sobie ze stresem.

Coaching NLP

Coaching oparty na NLP (neurolingwistycznym programowaniu) wykorzystuje techniki komunikacji oraz metody związane z wyobraźnią, dzięki którym następuje modyfikacja starych oraz tworzenie nowych wzorców postrzegania rzeczywistości, a co za tym idzie zmiana myślenia. Współpraca z coachem ma na celu wspieranie rozwoju klienta w obszarach, które tego wymagają.

Coaching znajduje zastosowanie w wielu sytuacjach. Z jego zalet korzystają zarówno menadżerowie doskonalący umiejętności komunikowania się i zarządzania zespołem, jak i osoby występujące publicznie. W codziennym życiu coaching pomaga m.in. w skutecznym motywowaniu siebie i innych, efektywnym podejmowaniu decyzji oraz rozwiązywaniu problemów i radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi. Po coaching możemy sięgnąć także wówczas, kiedy planujemy wprowadzenie w naszym życiu jakiś zmian. Można skorzystać z coachingu dla singli, czy z coachingu opanuj stres. Coach pomaga w problemie wypalenia zawodowego. Proponujemy również

coaching dietetyczny, o którym poniżej krótkie wprowadzenie:

praca nad właściwym opracowaniem diety przebiega dwutorowo. Należy wpłynąć na treści dotyczące żywienia świadome i nieświadome. Aby ułatwić dotarcie do podświadomości sugerujemy następującą afirmację:

„Jestem spokojna/spokojny, opanowana/opanowany i zrównoważona/zrównoważony. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nie budzą moich lęków. Niewyczerpana inteligencja mojego podświadomego umysłu prowadzi mnie. Podchodzę do kwestii żywienia z  opanowaniem, spokojem i wiarą w to, że wiem co mi służy najlepiej. Jestem całkowicie wolna/wolny od złych nawyków. Wybaczam sobie i zostaje mi wybaczone, zaznaję spokoju ducha. Jestem zdrowa/zdrowy i pewna/pewny siebie.”

Powtarzając afirmację po przebudzeniu i przed zaśnięciem powoli pozwalamy jej działać w celu dotarcia do treści podświadomych oraz otwierać się na świadome odpowiedzi, np. bunt lub zaprzeczanie.

Każdy człowiek z gruntu wie, co dla niego jest dobre, ale różne życiowe sytuacje sprawiają, że patrzymy na „dobro” krótkoterminowe, na poprawę złego samopoczucia np.: sięgająć po alkohol, słodycze, papierosy, przejadając się, albo głodząc. Trudno w takim momencie zdawać sobie sprawę, czym to się może zakończyć. Bierzemy to, co pomaga, nie zakładając, że możemy coś stracić.

Coaching dietetyczny to wspólna praca coacha i klienta przy szukaniu rozwiązania na zdrowe sposoby poprawienia samopoczucia oraz na przepracowanie ukrytych komunikatów, które determinują szkodliwe zachowania. To właśnie przepracowanie ukrytych, często nieuświadamianych przez jednostkę komunikatów decyduje o tym, że coaching dietetyczny jest bardziej skuteczny niż inne sposoby walki z nadprogramowymi kilogramami lub złymi nawykami żywieniowymi, których dotychczas nie potrafiliśmy się wyzbyć.

Jak pracuje personalny coach rozwoju osobistego?

W procesie coachingowym trener rozwoju osobistego pełni rolę przewodnika, konfrontuje i inspiruje. To klient samodzielnie wypracowuje rozwiązania poszczególnych problemów, podczas gdy coach wskazuje mu możliwe kierunki działania i determinuje do ich przeanalizowania, wraz z pracą nad konsekwencjami podjętych decyzji. Pod tym względem coach personalny nie oferuje ani porad, ani gotowych rozwiązań. Jego zadaniem jest takie kierowanie pracą z Klientem, aby on sam doszedł do tego, w jaki sposób najlepiej rozwiązać dany problem. Niezależnie do tego, czy wypracowanie rozwiązanie będzie dalekie od ogólnie przyjętych standardów, czy też bardzo oczywiste.

Life Coach, Coach Personalny Warszawa

Klientów zainteresowanych rozpoczęciem coachingu zachęcamy do kontaktu z Centrum Rozwoju Osobistego. W zależności do Państwa oczekiwań oraz potrzeb jesteśmy w stanie zaoferować zarówno klasyczny life coaching jak i coaching NLP. Sesje coachingowe prowadzimy zarówno w trybie stacjonarnym, jak i online. Do Państwa dyspozycji oddajemy wykwalifikowanych i doświadczonych coach’ów personalnych, których wiedza i dorobek zawodowy pozwalają na efektywną pracę niezależnie od tego, czy wybierzesz coaching personalny czy coaching dietetyczny.