Coaching NLP

Coaching, coach (z ang. coaching,trenowanie, coach - trener)

Podczas coachingu powstaje relacja oparta na partnerstwie, w którym coach używa swojej wiedzy oraz narzędzi i technik w celu pokazania klientowi możliwej drogi do rozwiązania problemów lub osiągnięcia zamierzonego celu. Bardzo ważne jest to, że life coach nie oferuje swojemu klientowi gotowych rozwiązań i nie daje gotowych odpowiedzi, a jedynie poprzez odpowiedni dobór narzędzi i technik nakierowuje go na nie.  Coach dysponuje również narzędziami i technikami, które mogą ułatwić klientowi radzenie sobie z emocjami, a sam coaching jest elastyczny i dopasowuje się do potrzeb klienta koncentrując na obszarach, które wymagają przepracowania.

Coaching NLP

Coaching oparty na NLP (neurolingwistycznym programowaniu) wykorzystuje techniki komunikacji oraz metody związane z wyobraźnią, dzięki którym następuje modyfikacja starych oraz tworzenie nowych wzorców postrzegania rzeczywistości, a co za tym idzie zmiana myślenia. Współpraca z coachem ma na celu wspieranie rozwoju klienta w obszarach, które tego wymagają.

Coaching NLP znajduje zastosowanie w wielu sytuacjach. Z jego zalet korzystają zarówno menadżerowie doskonalący umiejętności komunikowania się i zarządzania zespołem, jak i osoby występujące publicznie. W codziennym życiu coaching NLP pomaga m.in. w skutecznym motywowaniu siebie i innych, efektywnym podejmowaniu decyzji oraz rozwiązywaniu problemów i radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi. Po coaching NLP możemy sięgnąć także wówczas, kiedy planujemy wprowadzenie w naszym życiu jakiś zmian, których się obawiamy.

Jak pracuje nasz coach rozwoju osobistego?

W procesie coachingowym trener rozwoju osobistego pełni rolę przewodnika. Korzystając z odpowiednich metod i technik pracy z klientem pomaga mu w określeniu jego „tu i teraz” przejawiające się w zachowaniu, reakcjach świadomych i nieświadomych, przekonaniach, nawykach, następnie trenuje nawyki pożądane przez klienta. Coach nie oferuje gotowych rozwiązań i odpowiedzi na pytania, wspiera wartości, konfrontuje z przekonaniami klienta o nim samym i inspiruje. To klient samodzielnie wypracowuje rozwiązania poszczególnych problemów, podczas gdy coach wskazuje mu możliwe kierunki działania i determinuje do ich przeanalizowania, wraz z ewentualnymi konsekwencjami podjętych decyzji.

Na początku sesji coachingowych klient określa cele, które chce osiągnąć. Są to przede wszystkim oczekiwania względem pracy z coachem. Krystalizacja celów w życiu osobistym i zawodowym przychodzi później, najczęściej w trakcie kolejnych sesji, kiedy klient uświadamia sobie ograniczające go dotychczas schematy myślowe, przekonania oraz zależności.

Life Coach Warszawa

Klientów zainteresowanych rozpoczęciem coachingu zachęcamy do kontaktu z naszym Centrum Rozwoju Osobistego. W zależności do Państwa oczekiwań oraz potrzeb jesteśmy w stanie zaoferować zarówno klasyczny life coaching jak i coaching NLP. Sesje coachingowe prowadzimy zarówno w trybie stacjonarnym, jak i online.