Coaching NLP

Coaching, coach (z ang. coaching,trenowanie, coach - trener)

Podczas coachingu powstaje relacja oparta na partnerstwie, w którym coach używa swojej wiedzy oraz narzędzi i technik w celu pokazania klientowi możliwej drogi do rozwiązania problemu lub osiągnięcia zamierzonego celu. Bardzo ważne jest to, że life coach nie oferuje gotowych rozwiązań i nie daje gotowych odpowiedzi, a jedynie przez dobór narzędzi i technik nakierowuje go na nie.  Coach dysponuje również narzędziami i technikami, które mogą ułatwić klientowi radzenie sobie z emocjami, a sam coaching jest elastyczny i dopasowuje się do potrzeb klienta koncentrując na obszarach, które wymagają przepracowania.

Coaching NLP

Coaching oparty na NLP (neurolingwistycznym programowaniu) wykorzystuje techniki komunikacji oraz metody związane z wyobraźnią, dzięki którym następuje modyfikacja starych oraz tworzenie nowych wzorców postrzegania rzeczywistości, a co za tym idzie zmiana myślenia. Współpraca z coachem ma na celu wspieranie rozwoju klienta w obszarach, które tego wymagają.

Coaching znajduje zastosowanie w wielu sytuacjach. Z jego zalet korzystają zarówno menadżerowie doskonalący umiejętności komunikowania się i zarządzania zespołem, jak i osoby występujące publicznie. W codziennym życiu coaching pomaga m.in. w skutecznym motywowaniu siebie i innych, efektywnym podejmowaniu decyzji oraz rozwiązywaniu problemów i radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi. Po coaching możemy sięgnąć także wówczas, kiedy planujemy wprowadzenie w naszym życiu jakiś zmian. Można skorzystać z coachingu dla singli, czy z coachingu opanuj stres. Coach pomaga w problemie wypalenia zawodowego. Proponujemy również

coaching dietetyczny, o którym poniżej krótkie wprowadzenie:

praca nad właściwym opracowaniem diety przebiega dwutorowo. Należy wpłynąć na treści dotyczące żywienia świadome i nieświadome. Aby ułatwić dotarcie do podświadomości sugerujemy następującą afirmację:

„Jestem spokojna/spokojny, opanowana/opanowany i zrównoważona/zrównoważony. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nie budzą moich lęków. Niewyczerpana inteligencja mojego podświadomego umysłu prowadzi mnie. Podchodzę do kwestii żywienia z  opanowaniem, spokojem i wiarą w to, że wiem co mi służy najlepiej. Jestem całkowicie wolna/wolny od złych nawyków. Wybaczam sobie i zostaje mi wybaczone, zaznaję spokoju ducha. Jestem zdrowa/zdrowy i pewna/pewny siebie.”

Powtarzając afirmację po przebudzeniu i przed zaśnięciem powoli pozwalamy jej działać w celu dotarcia do treści podświadomych oraz otwierać się na świadome odpowiedzi, np. bunt lub zaprzeczanie.

Każdy człowiek z gruntu wie, co dla niego jest dobre, ale różne życiowe sytuacje sprawiają, że patrzymy na „dobro” krótkoterminowe, na poprawę złego samopoczucia np.: sięgająć po alkohol, słodycze, papierosy, przejadając się, albo głodząc. Trudno w takim momencie zdawać sobie sprawę, czym to się może zakończyć. Bierzemy to, co pomaga, nie zakładając, że możemy coś stracić.

Coaching dietetyczny to wspólna praca coacha i klienta przy szukaniu rozwiązania na zdrowe sposoby poprawienia samopoczucia oraz na przepracowanie ukrytych komunikatów, które determinują szkodliwe zachowania.

Jak pracuje personalny coach rozwoju osobistego?

W procesie coachingowym trener rozwoju osobistego pełni rolę przewodnika, konfrontuje i inspiruje. To klient samodzielnie wypracowuje rozwiązania poszczególnych problemów, podczas gdy coach wskazuje mu możliwe kierunki działania i determinuje do ich przeanalizowania, wraz z pracą nad konsekwencjami podjętych decyzji.

Life Coach Warszawa

Klientów zainteresowanych rozpoczęciem coachingu zachęcamy do kontaktu z Centrum Rozwoju Osobistego. W zależności do Państwa oczekiwań oraz potrzeb jesteśmy w stanie zaoferować zarówno klasyczny life coaching jak i coaching NLP. Sesje coachingowe prowadzimy zarówno w trybie stacjonarnym, jak i online.