Autorska Metoda eklektyczna

Trener rozwoju osobistego

Metoda eklektyczna to autorski program Centrum Wspierania Rozwoju Emocjonalnego Zrozumieć Emocje.

Powstała dzięki doświadczeniu pomocowemu oraz systematycznie poszerzanej wiedzy w zakresie teorii terapeutycznych. Została wypracowana w oparciu o techniki life coachingu i mentoringu, szkoły NLP (programowania neurolingwistycznego), Metody Colina Tippinga oraz Ustawień Systemowych Berta Hellingera. Metoda czerpie również z technik Analizy Transakcyjnej autorstwa Erica Berne’a oraz Pracy z Procesem.

Celem Metody eklektycznej jest skuteczność poprzez odpowiedni dobór narzędzi do konkretnego przypadku. Dzięki dogłębnej wiedzy na temat ludzkich uwarunkowań oraz szerokiemu wachlarzowi dostępnych ćwiczeń proponujemy te, które najprościej i najszybciej dostarczą rezultaty.

Naszą dewizą są słowa Robert Diltsa– jednego z najbardziej znanych i wciąż tworzących trenerów w zakresie neurolingwistycznego programowania:

„…na pewnym poziomie każde zachowanie wynika (lub wynikało) z pozytywnych intencji. Jest (lub było) ono postrzegane jako właściwe w danym kontekście, w którym się pojawiło z punktu widzenia osoby, która postępowała w określony sposób.”

Nie oznacza to nic innego, jak stwierdzenie, że wszyscy jako ludzie jesteśmy w porządku. Wszelkie zachowania, postrzegane jako właściwe są skutkiem okoliczności, w których się pojawiły. Były i pozostają nierozerwalnie związane z konkretnym kontekstem. 

Personalny Coach rozwoju osobistego

Odnosimy się do faktu, że koncentracja na intencjachpragnieniach i potrzebach jest podstawą pracy personalnego coacha rozwoju osobistego. Wspólna praca nakierowana jest na zrozumienie nie zawsze świadomych intencji klienta i na odblokowanie jego potencjału.

Metoda Tippinga również bierze pod lupę zachowanie i intencje. Zajmuje się problemami w relacjach z innymi ludźmi. Krok po kroku przechodzi poprzez ocenę innych i siebie, by w efekcie dotrzeć do nieuświadomionych kontekstów i przekonań oraz szerszej perspektywy.

Ustawienia Systemowe sięgają dalej niż jedno pokolenie, ale również dotyczą zachowań, czynów, w tym niegodnych oraz identyfikacji z członkami rodziny. Podobnie jak Metoda Tippinga dążą do pojednania i wybaczenia poprzez zrozumienie uwarunkowań i okoliczności.

Metoda Eklektyczna