Rozwój personalny Metodą Tippinga

Zasada siedmiu kroków została stworzona przez George’a Millera w 1956 r. Poczynił on badania, z których wynikano, że człowiekowi najłatwiej jest zapisać w pamięci 7 elementów. Zasada ta wykorzystywana jest w biznesie, gdzie kroki mają doprowadzić do efektywnego i racjonalnego rozwiązania problemu. Stosowana jest również w psychologii a liczna siedem uznawana jest za świętą w parapsychologii duchowości. Na przykład Dennis S. Reina i Michelle L. Reina w swojej książce „Trust and Betrayal in the Workplace” opisują 7 kroków w leczeniu traumy związanej z utratą zaufania.

7 kroków Colina Tippinga to proces grupowy, do którego prowadzenia niezbędna jest obecność upoważnionego certyfikowanego Trenera Radykalnego Wybaczania.

Croces ten musi być poprzedzony wykładem na temat Istoty Radykalnego Wybaczania i narzędzi stosowanych w tej technice. 7 kroków Colina Tippinga stosuje się w sytuacji związanej z poczuciem wyrządzonej krzywdy.

Poniżej przedstawiam podstawowy zarys procesu:

Krok 1. Opowiedz o trudnym zdarzeniu, w którym czujesz się „ofiarą”.

Krok 2. Uświadom sobie i wyraź uczucia związane z tą sytuacją.

Krok 3. Skonfrontuj się mentalnie z osobą, którą postrzegasz jako swojego „oprawcę”.

Krok 4. Dostrzeż swój problem z innej, duchowej perspektywy.

Krok 5. Dostrzeż doskonałość w zaistniałej sytuacji.

Krok 6. Podziękuj swojemu „oprawcy” za możliwość dostrzeżenia boskiego porządku panującego we wszechświecie.

Krok 7. Poczuj spokój i jedność.

 

Siedem kroków osadzone jest w ramach poniższej Inwokacji:

“OBYŚMY WSZYSCY BYLI PEWNI, ŻE TO, CO SIĘ DZIEJE, JEST, BYŁO I ZAWSZE BĘDZIE ZGODNE Z PORZĄDKIEM BOSKIM, ŻE WSZYSTKO TOCZY SIĘ ZGODNIE Z JEGO PLANEM.  OBYŚMY POTRAFILI PODDAĆ SIĘ TEJ PRAWDZIE, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY JĄ ROZUMIEMY, CZY NIE. PROŚMY TEŻ O WSPARCIE W ODCZUWANIU NASZEGO ZWIĄZKU Z BOSKĄ CZĘŚCIĄ NAS SAMYCH, Z KAŻDYM CZŁOWIEKIEM I KAŻDĄ RZECZĄ, TAK BYŚMY NAPRAWDĘ POTRAFILI STWIERDZIĆ I ODCZUĆ, ŻE STANOWIMY JEDNOŚĆ”

(C. Tipping, 2002)

trener motywacyjny