BLOG

Psychomanipulacja

Psychomanipulacja czy też manipulacja psychologiczna to wywieranie wpływu aby osoba manipulowana nieświadomie i z własnej woli realizowała cele manipulatora. Od perswazji różni się tym, że nie ma na celu dobra osoby manipulowanej.

Myśląc o manipulatorach mogą przyjść nam do głowy postaci seryjnych uwodzicieli, polityków czy biznesmenów. Z manipulacją możemy jednak spotkać się na porządku dziennym w najbliższej nam grupie społecznej, czyli rodzinie.

Rodzina jest systemem, w którym członkowie oddziaływają na siebie w naturalny sposób poprzez bliskość i częstotliwość relacji. Ponad to rolą rodziców jest oddziaływanie na dzieci w celu wychowania i wpojenia im wartości społecznych oraz pomocy w osiągnięciu samodzielność.  Dzieci jednak często oponują w tym procesie i nie dają tak łatwo wywrzeć na siebie wpływu. Dla wielu rodziców z pomocą przychodzi wtedy manipulacja. Mogą nie zdawać sobie sprawy, że jest to subtelna odmiana przemocy psychicznej.

Różnica między emocjami i uczuciami

Emocje i uczucia

„Zrozumienie różnicy między emocjami i uczuciami usunęło barierę, przed którą staliśmy podczas badania natury uczucia… tylko wtedy, gdy głębiej zrozumiemy funkcjonowanie mózgu, osiągniemy to… będziemy szczęśliwsi”  

Antonio Damasio, profesor neuronauki, neurologii i psychologii

Uczucia są generowane przez płaty czołowe mózgu, które są odpowiedzialne za myślenie. Emocje pochodzą z układu limbicznego, który jest prymitywną częścią mózgu. Emocje definiujemy w sposób psychofizjologoczny, Uczucia definiujemy słownie, są pochodną interpretacji zdarzeń Świadomość jest procesem i bytem obecnym w każdym gatunku,  nie jest umiejscowiona w ciele. Nawet organizmy jednokomórkowe posiadają niewielką ilość świadomości. Starają się zachować swoją całość, aby przetrwać.

Tak więc szczęście jest dostępne jedynie dla ludzi i to dla tych, którzy są w stanie myśleć i interpretować stany emocjonalne swoje i innych.

Trzy listy

Jako jedno z narzędzi do pracy własnej Colin Tipping, autor książki „Radykalne Wybaczanie”, proponuje pisanie listów. Nie są to listy do wysyłania, ich zadaniem jest konfrontacja z osobą, z którą mamy problem i nie mamy możliwości o tym z nią rozmawiać. Zwyczajowo rozmawiamy o tym z kimś innym, kto chce nas wysłuchać. Nie zawsze jednak taka rozmowa daje nam satysfakcję- jest to uzależnione od reakcji osoby, którą traktujemy jako powiernika.

Zależnie od ilości emocji, z którymi się zmierzamy, piszemy jeden, dwa lub trzy listy- jeden list dziennie.

Przy dużej ilości emocji pierwszy list jest zazwyczaj bardzo gniewny i pełen żalu. Możemy dostrzec, że następnego dnia list pisany do tej samej osoby będzie zdecydowanie bardziej umiarkowany. Jeśli trzeciego dnia również zabierzemy się do pisania, często okaże się, że dwa poprzednie listy na tyle zdystansowały nas od naszych emocji, że patrzymy na dane zdarzenie i osobę z większym obiektywizmem, a przez to realniej…

Drabina gniewu

drabina gniewu

Ross Campbell (1936 – 2012) amerykański psycholog, autor poradników ramach przybliżenia czytelnikom poziomów okazywania gniewu posegregował zachowania w tzw. „drabinę gniewu”.

Gniew można okazywać w różny sposób, ale najczęściej jesteśmy  świadkami niedojrzałych sposobów jego okazywania. Małżonkowie krzyczą na siebie, obrzucają się wyzwiskami, mszczą się wchodząc w pozamałżeńskie romanse. Pracownicy źle pracują, oszukują swoich pracodawców. Dyrektorzy poniżają pracowników, a pracownicy podkopują autorytety swoich zwierzchników. Ogromna ilość problemów w każdej organizacji ma związek  personelem, ponieważ ludzie tłumią swój gniew, aż nadchodzi moment w którym zostaje on ujawniony w gwałtowny i niewłaściwy sposób. „Jedną z najważniejszych prawd na temat gniewu bez względu na to, kogo on dotyczy; pracowników, związków zawodowych, rządów państw czy nastolatków, jest ta że na pewno się pojawi”. Specyfiką gniewu jest jego kumulowanie i z czasem coraz trudniej utrzymać go pod kontrolą. Dojrzałe wyrażanie gniewu polega na dostrzeżeniu i stłumieniu gniewu w zarodku lub, gdy to się nie udaje, wentylowanie go powoli, aż do zniwelowania.

Nie jest problemem ludzkim odczuwanie gniewu, to normalna emocja jak inne, ważny jest sposób radzenia sobie z gniewem, a tego uczymy się jako dzieci w procesie dorastania. Są różne sposoby radzenia sobie z gniewem, warto przyjrzeć się z którego korzystamy i może wybrać lepszy…